TREFFEN
TREFFEN

Treffen er møtestedet for deg som har lyst annenhver tirsdag fra kl 11:00

 

TREFFEN VÅREN 2019 –  St. Johannes menighet - last ned

08. jan.  «Mot nye tider» v/utviklingsleder Tor Magne Nesvik. Suppe. Utlodning.

22. jan. Samsang v/ Terje Næsheim. Brødmåltid.

05. feb. «Samer i sentrum» v/ Anne Marie Hetta. Suppe. Utlodning.

19. feb. «Arbeid blant døve i Stavanger» v/døveprest Leif Hadland. Brødmåltid.

05.mars Andakt v/ sokneprest i Gausel,Øyvind Tjelle. Suppe. Utlodning.

19. mars «Hermetikkbyen Stavanger» v/ museumsrådgiver Erik Rønning Bersagel. Brødmåltid.

02. april Besøk fra biblioteket. Om boklån og andre tilbud i Stavanger Kulturhus v/Aud Jorunn Aano. Suppe. Utlodning.

30. april «Om Røde Kors sitt arbeid i inn- og utland» v/ Ola Skuterud. Hjelpearbeideren som har fått utmerkelsen Den Kongelige Norske Fortjenstorden, Ridder av 1. Klasse! Brødmåltid.

14. mai «Våren i sang og dikt» v/ Kari Nævra Ree og muntre historier ved Ståle Ree. Suppe. Utlodning.

28. mai. BUSSTUR på Jæren. Sett av datoen nå. Mer informasjon kommer.

11. juni «Sommerprogram» Bilder fra bussturen. Suppe. Utlodning.

Annen hver tirsdag (i partallsuker) inviterer vi til «Treffen». Det er et møtested der du kan møte mennesker du kjenner fra før og du kan bli kjent med nye. Vi holder til i Menighetssenteret som ligger i underetasjen til St. Johannes kirke. Vi begynner klokken 11.00 og avslutter kl 13.00.

Opplegget kan variere noe fra gang til gang. Vi kan ha utlodning, sang og musikk eller at vi får besøk av privatpersoner eller representanter fra ulike organisasjoner som har interessante og aktuelle ting å fortelle. Vi byr alltid på en andakt, mat og god prat. Minst en gang i året reiser vi på dagstur.

Første tirsdag i måneden har vi utlodning. Da selger vi årer til kr. 10,- pr stk. og lodder ut gevinster som deltakerne har med seg. Når det ikke er utlodning, betaler hver enkelt kr 20,-. Dette skal dekke utgiftene til mat.


Har du spørsmål, kan du ringe diakonmedarbeider Kari Gudmundsen 986 74 002
Du er alltid velkommen!

 

 

Del denne artikkel på e-post