Søndagsskolen
Søndagsskolen

Vi har plass til mange!

Vi ønsker oss mange nye barn på søndagsskolen. Last ned programmet her

Dato

Hva

26.08

Søndagsskole

02.09.

Søndagsskole

09.09.

Søndagsskole

16.09.

Søndagsskole

23.09.

Familiegudstjeneste- Høsttakkefest med utdeling av 4-årsbok

30.09

Søndagsskole

07.10.

Felles gudstjeneste i Varden m/ søndagsskole

14.10.

Felles i St. Johannes, søndagsskole

21.10.

Søndagsskole

28.10.

Familiegudstjeneste

04.11.

Allehelgensdag – felles i Varden, søndagsskole

11.11.

Familiegudstjeneste

18.11.

Søndagsskole

25.11.

Søndagsskole

02.12.

Felles familiegudstjeneste i Varden, LysVåken

09.12.

Familiegudstjeneste, 5-åringer inviteres

16.12.

Søndagsskole med adventssamling

24.12.

Familiegudstjeneste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 På søndagsskolen får barna møte bibelfortellingene gjennom bruk av alle sanser og aktiviteter av mange slag. Hvis dere kommer jevnlig får barna lære sanger, bønner m. m. som de kan ta med seg gjennom hele livet. Kom og bli med!

Søndagsskolen møtes søndager kl. 11.00 i kirken. Her registreres barna og sitter sammen med lederen og de andre barna (dersom de ønsker det) i starten av gudstjenesten, åpner søndagsskolens skattekiste og går samlet ned til klubbrommet i kjelleren der en fortsetter med sang, lek, bibelfortelling og aktivitet knyttet til denne. De som vil kan gå tilbake til gudstjenesten og være med på nattverd. Ellers er det kirkekaffe/saft og kaker for alle etter gudstjenesten.

Søndagsskolen passer for barn 3-14 år. 11-12-åringene får tilbud om opplæring som hjelpeleder.

Frivillig medlemskontingent 50 kr.


Spørsmål: Ta kontakt med hovedleder Marte Kinserdal på tlf. 922 85 225 eller e-post mk459@kirken.no

Del denne artikkel på e-post