Kontaktliste

Signe Wolden

Daglig leder
 51854841
 936 10 758
 Send e-post

Anne Synnøve Vegge

Diakon
 51854843
 980 79 077
 Send e-post

Susanne Rodvelt Haugland

Dirigent, St. Johannessangerne
 970 97 918
 Send e-post

Edgar Hansen

Kantor
 51854844
 995 55 217
 Send e-post

Kari Gudmundsen

Kirketjener
diakonmedarbeider

 51854845
 986 74 002
 Send e-post

Marte Kinserdal

Menighetspedagog
 51854846
 922 85 225
 Send e-post

Aslaug Austbø

Sokneprest
 51854842
 +4799169363
 Send e-post

Niels Fagralôn

Vaktmester - kirketjener
 51917144
 480 65 672
 Send e-post