Gudstjenesten


Det viktigste møtestedet

St. Johannes menighet feirer med få unntak gudstjeneste med nattverd hver søndag kl 11.00. I forbindelse med feriene feirer vi ofte gudstjenestene sammen med Varden menighet, og bytter på å være i St. Johannes kirke og i Varden kirke.

Sommerens gudstjenester

 

 

Ca en gang i måneden er det familiegudstjeneste. Da er opplegget tilrettelagt så det passer også for barn, og det er dermed ikke søndagsskole.
Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for alle kristne. Den er stedet der vi trer fram som menighet, et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud.
Gudstjeneste feires her hvor vi bor, i vår lokale kirke. Vi kommer med våre liv i glede og i sorg. Vi kommer for å døpe våre barn, og for å få del i et kristent fellesskap, for å tilbe Den treenige Gud, i sanger, bønner og tekster.

Gudstjenesten skal være ramme for ekte menneskelig fellesskap.
Gudstjeneste skal være stedet der en kan feire Jesu oppstandelse og oppleve Guds nærvær og nåde.
Gudstjenesten skal være tidspunktet der en får stanse opp og møte seg selv. Å delta i gudstjenesten er for mange mennesker en vane. Den markerer forskjellen på hverdag og helg og fyller et behov for høytid og hellighet, for tilhørighet og tilbedelse. Andre kommer kanskje fordi de er blitt invitert, fordi de skal være faddere for et barn eller delta i en konfirmasjon.


Det har vært en større reform av gudstjenesten under utarbeidelse i Norge, også i St. Johannes. Gudstjenesten vil fortsatt være gjenkjennelig, i det at den vil inneholde de leddene gudstjenester tradisjonelt har hatt i seg opp gjennom historien: Du vil fortsatt finne dåp og nattverd, syndsbekjennelse og trosbekjennelse, kyrie og gloria, forbønner og velsignelse. Det nye består i musikkvalg, rekkefølge og ikke minst involvering. Den gamle gudstjenesten gir ofte inntrykk av å være en forestilling med presten som hovedperson, mens den nye gudstjenesten er ment å være tydeligere på at her er det menigheten som gjør noe i fellesskap, og presten skal være der for å sørge for at vi kommer gjennom det på en god måte.

Velkommen til gudstjeneste!

Etter gudstjenesten er det som regel kirkekaffe i menighetssenteret :)   

eller se på gudstjenesteoversikten til alle kirkene i Stavanger - se lenke her

Tilbake