Ledertrening


Vi gir opplæring for deg som vil være leder for barn eller ungdom.
Som ungdomsleder blir du del av et team som sammen har ansvar for en gruppe. Vi har både grupper som samles jevnlig hele året og tiltak for barn eller ungdom som gjelder en bestemt helg eller dag.

 

Vi trenger ungdomsledere i :

Kontinuerlige grupper:

  • Søndagsskolen 3-14 år (liten og stor gruppe)
  • Fredagsklubben 5.-7.kl.
  • Ungdomskvelder (nedre aldersgrense 8. kl) - bli med i komité

Avgrensede tiltak:

  • Barnefestival for 1.-4.kl. en fredag i november (nedre aldersgrense for ledere: 7.kl)
  • Tårnagenthelg for 3. kl. en helg våren  (nedre aldersgrense 6.kl.) - se SLUSH-kurs
  • LysVåken for 5. kl. 26/11-27/11 (nedre aldersgrense 8.kl.)
  • Actiondag for 6.-7. kl. våren (nedre aldersgrense 10.kl.)
  • 16. mai-fest for 8. kl.-18 år  (nedre aldersgrense 8.kl.) - bli med i komité
  • Ungdomsgudstjeneste  (nedre aldersgrense 8.kl.) - bli med i gudstjenestegruppe

Ta kontakt om noe av dette ser interessant ut, så gjør vi avtaler om oppgaver som passer for den enkelte. Her er mange ulike oppgaver: praktiske oppgaver, lage mat, være vakt, lede leker, sang, drama, dukketeater, formingsaktiviteter, utelek, styre lyd/bilde og mye mer.

Kontakt Barne og ungdomsarbeider Ingeborg Berntzaa Nedrebø på tlf. 922 85 225 eller send e-post: in979@kirken.no

Tilbake