Koronatiltak


På grunn av de nye retningslinjene for smittevern vil det være endringer fremover. Noe blir avlyst, og noe blir gjennomført med begrenset antall deltakere. For gudstjenester gjelder nå maks 50 deltakere. Følg med her på nettsiden og på kalenderen vår for oppdatert informasjon.  Oppdatert informasjon pr. 10.11.20

 

I St. Johannes er det pause i tilbudene ut november, unntatt gudstjenester. På gudstjenester er det max 50 deltakere. Vi har derfor egne dåpsgudstjenester ved behov. 

Dette er krevende tider for mange, og vi oppfordrer til holde kontakt via telefon eller andre digitale møteplasser. 

Ta vare på deg selv og hverandre heart

Ansatte kan nås på telefon og e-post:

Daglig leder: Signe Wolden 936 10 758 - sw978@kirken.no

Sokneprest Aslaug Austbø 458 48 157 - aa289@kirken.no

Kantor Edgar Hansen 995 55 225 - eh677@kirken.no

Diakon Anne Lavik 407 62 007 - al864@kirken.no

Menighetspedagogvikar Ingeborg Berntzaa Nedrebø 922 85 225 - in979@kirken.no

Vaktmester/kirketjener Terje Paulsen 917 36 487 - tp886@kirken.no

 

 

Tilbake