Babysang


Babysang AVLYST torsdag 16. sept.

 

Babysang starter oppsmiley

Vi møtes torsdager: 

Baby (0-6 mnd) kl 10:30 

Baby (6-18 mnd) kl 12:30  

Påmelding gjøres på nett. 

 

 

Babysang høsten 2021. 

Baby (0-6 mnd) kl 10:30

Baby (6-18 mnd) kl 12:30 

Høstsemesteret starter 26. august. 

Dersom du og ditt barn har lyst til å delta ber vi deg registrere dere HER

 

Ddeltakeravgift på 300 kr og i denne inngår medlemskap i Ung kirkesang. Vennligst ta kontakt dersom du har behov for støtte til betaling av kontingent. (Vipps Babysang 654  452)

Vi tar forbehold om endringer i tilbudet underveis, og gjør oppmerksom på at organisering og tidspunkt kan endres for å imøtekomme gjeldende smittevernregler for babysang. Vi takker på forhånd for forståelse for dette. 

Spørsmål?  ta kontakt med: Ann-Karin Både på e-post: ab739@kirken.no eller tlf. 902 16 088

eller Signe Wolden på e-post: sw978@kirken.no eller tlf: 936 10 758

Velkommen på Babysang!

Tilbake