Småbarnssang


Småbarnsang tilbys som digital sangstund våren 2021.

Vi streamer live på torsdager: Småbarnsangere (1-3 år) kl 17:00

Påmelding gjøres på nett.

 

Småbarnssang tilbys som digital sangstund våren 2021. Vi streamer live på torsdager:

Småbarn (1-3 år) kl 17:00

Vårsemesteret starter 4.februar og varer til og med 17.juni, med opphold i vinter- og påskeferien.

Dersom du og ditt barn har lyst til å delta ber vi deg registrere dere HER

Deltakeravgift koster 250 kr og i denne inngår medlemskap i Ung kirkesang. Vennligst ta kontakt dersom du har behov for støtte til betaling av kontingent. (Vipps Småbarnssang 654  458)

Vi følger koronasituasjonen nøye og vil fortløpende vurdere muligheten for oppstart av fysisk samling. Vi tar derfor forbehold om endringer i tilbudet underveis, og gjør oppmerksom på at organisering og tidspunkt kan endres for å imøtekomme gjeldende smittevernregler for babysang. Vi takker på forhånd for forståelse for dette. 

Spørsmål?  ta kontakt med: Ann-Karin Både

på e-post: ab739@kirken.no eller tlf. 902 16 088

Velkommen på Småbarnssang!

Tilbake