Andakter fra kirkene i Stavanger


Sykehjemsandakter fra kirkene i Stavanger kan du se her

Kirkene i Stavanger har laget andakter fra forskjellige kirker som sendes digitalt på sykehjemmene i Stavanger. Du kan også se disse - trykk her 

Tilbake