Åpen kirke


ÅPEN KIRKE I ST. JOHANNES

 

Søndag 18. april kl.12.00 – 14.00

 

VELKOMMEN TIL ÅPEN KIRKE I ST. JOHANNES

Søndag (18.april) kl.12.00 – 14.00

Her er det åpent for:
- Lystenning
- Lytte til orgelspill innimellom
- Bønn og forbønn
- Mulighet for samtale
- Mulighet for nattverd
OBS! Siste søndag du kan se den vakre Påskehagen i våpenhuset.

Tilstede: Tor Moen Tønnessen, Eirik Andreas Paulsen, Terje Paulsen.

 

Tilbake