Menighetsmøte


6. juni etter gudstjenesten 

 

Trykk på bildet for å lese årsmeldingen

 

Saksliste

Menighetsmøte for St. Johannes menighet

Søndag 6. juni 2021 etter gudstjenesten

SAKSLISTE:

  1. Godkjenning av dagsorden
  2. Valg av ordstyrer og referent 
  3. Valg av to protokollunderskrivere
  4. Årsmelding 2019-20
  5. Regnskap 2020
  6. Orientering om ny gudstjenesteordning
  7. Sokneregulering Vassøy og byøyene         
  8. Eventuelt

Alle er hjertelig velkommen!

Tilbake