Felles kirkemusikkgudstjeneste i Varden kirke


Felles kirkemusikkgudstjeneste for

Varden og St. Johannes i

VARDEN kirke 15. mai kl. 1100

Misa popular salvadoreña

 

Felles kirkemusikkgudstjeneste for

Varden og St. Johannes i

VARDEN kirke 15. mai kl. 1100

Misa popular salvadoreña

En frisk frigjøringsmesse fra sydamerika i folkelig musikkstil:

«Å være kristen får da en klar konsekvens:

Vi skal bestrebe oss på å bygge «kjærlighetens verden»,

gjøre verden om til et likhetens bord.»

 

Sokneprestene:

Aslaug Austbø og Anders Hildeng Næss

 

Prosjektkor

Henning Rød Haugland, trekkspill og leder

Morten Askildsen, gitarer

Erlend Lygren, marimba

Magnus Rød Haugland, bass

Dirigent kantor Edgar Hansen

 

 

Kollekt til felles kirkemusikkarbeid

 

Tilbake