Treffen


trivelig formiddagstreff annenhver tirsdag

Annenhver tirsdag (i partallsuker) inviterer vi til «Treffen». Det er et møtested der du kan møte mennesker du kjenner fra før og du kan bli kjent med nye. Vi holder til i menighetssenteret som ligger i underetasjen til St. Johannes kirke. Vi begynner klokken 11.00 og avslutter kl 13.00. 

Opplegget kan variere noe fra gang til gang. Vi kan ha utlodning, sang og musikk eller at vi får besøk av privatpersoner eller representanter fra ulike organisasjoner som har interessante og aktuelle ting å fortelle. Vi byr alltid på en andakt, mat og god prat. Minst en gang i året reiser vi på dagstur.
Første tirsdag i måneden har vi utlodning. Da selger vi årer til kr. 10,- pr stk. og lodder ut gevinster som deltakerne har med seg. Når det ikke er utlodning, betaler hver enkelt kr 20,-. Dette skal dekke utgiftene til mat. Du er alltid velkommen!

Spørsmål? 

Kontakt diakonimedarbeider Kristin Anda på tlf 975 86 546 eller e-post ka357@kirken.no

eller menighetskontoret på 51 84 04 00

Tilbake