Treffen


Trivelig formiddagstreff annenhver tirsdag

Annenhver tirsdag (i partallsuker) inviterer vi til «Treffen». Det er et møtested der du kan møte mennesker du kjenner fra før og du kan bli kjent med nye. Vi holder til i menighetssenteret som ligger i underetasjen til St. Johannes kirke. Vi begynner klokken 11.00 og avslutter kl 13.00. 

Program for våren:

  • 6/2: Andakt av Anders Kvalevåg og utlodning
  • 20/2: Vi får besøk av «Bak til livet»
  • 5/3: Andakt av Møyfrid Lunde og utlodning
  • 19/3: Påsken i ord og toner
  • 2/4: Andakt av Tor Moen Tønnessen og utlodning
  • 16/4:Tone Anita Østrådt fra Tasta sykehjem: «Det er aldri for sent å få en god venn»
  • 30/4: Andakt av Hans Eskil Vigdel, diakon i Varden
  • 14/5: Vårprogram med Edgar Hansen og utlodning
  • 23/5: Busstur sammen med Varden
  • 11/6: Andakt og utlodning

Opplegget kan variere noe fra gang til gang. Vi kan ha utlodning, sang og musikk eller at vi får besøk av privatpersoner eller representanter fra ulike organisasjoner som har interessante og aktuelle ting å fortelle. Vi byr alltid på mat og god prat. Minst en gang i året reiser vi på dagstur.
Første tirsdag i måneden har vi utlodning. Da selger vi årer til kr. 10,- pr stk. og lodder ut gevinster som deltakerne har med seg. Når det ikke er utlodning, betaler hver enkelt kr 20,-. Dette skal dekke utgiftene til mat. Du er alltid velkommen!

Spørsmål? 

Kontakt diakon Kristin Anda på tlf 975 86 546 eller e-post ka357@kirken.no

eller menighetskontoret på 51 84 04 00

Tilbake