Velkommen som konfirmant i 2025!


Påmelding er åpen!

seks smilende konfirmantjenter

Påmelding som konfirmant i 2025.

Neste år kan du feire din konfirmasjonsdag i kirken! Velkommen som konfirmant i St. Johannes menighet!

Velkommen som konfirmant!

Selve konfirmasjonen er en skikkelig festdag som du kan glede deg til - en helt spesiell dag for deg som blir konfirmert, alle som er glad i deg og for kirken.

I månedene før konfirmasjonen, får du oppleve mye nytt, gøy og spennende sammen med andre konfirmanter og dere får utforske viktige spørsmål i fellesskap.   

Selve konfirmasjonen forutsetter at du er døpt. Hvis du ikke er døpt, er du likevel velkommen til å følge undervisningen for å finne ut om du ønsker å bli døpt og konfirmert i kirken. Da kan du bli døpt før konfirmasjonsdagen etter nærmere avtale med presten.

Konfirmanttiden hos oss

Konfirmanttiden består av undervisningssamlinger etter skoletid (annenhver tirsdag i oddetallsuker), leir og gudstjenester. I tillegg er du med på innsamling til Kirkens Nødhjelp og andre kjekke aktiviteter i menigheten.

Du få lære om kristen tro, men også temaer som klima, rettferdighet, kropp og identitet. Du får tenke kritisk og finne ut av hva du tror på. Noen samlinger og leiren er sammen med Varden menighet.

Portaler til tro

Undervisningen er lagt opp allsidig. Vi har valgt å bruke opplegget «portaler til tro.» En portal åpner opp for noe nytt og annerledes. Gjennom en portal trer man inn i et annet rom, og befinner seg i nye omgivelser -som kan være fremmed, uoppdaget og spennende, eller kjent og kjært. Portaler til tro handler om hvor Gud er å finne og hvordan tro kan oppdages og styrkes.

Noen av portalene vi skal utforske er Naturportalen, Kulturportalen, Kirkeportalen, Bibelportalen, og Fred og ro-portalen.

Vi reiser på leir. Vi ønsker å gi deg gode opplevelser sammen med venner og ledere. Dette er en viktig del av konfirmantopplegget og er obligatorisk. Leir er på Vaulali leirsted i Bjørheimsbygd 13.-15. september.  

Du vil også være med på gudstjenester, innsamling av penger til Kirkens Nødhjelp, samt noen felles arrangement i din egen menighet.

Konfirmasjonsgudstjenester i 2025:

Søndag 4. mai kl. 11.00. i Vassøy kapell

Søndag 11. mai kl. 11.00. i St. Johannes kirke

Ønsker du å følge konfirmantopplegget her, men ha selve konfirmasjonsdagen i en annen kirke, kan vi gjøre avtale om det.

Tilrettelagt undervisning

Vi ønsker å legge til rette for en god konfirmasjonstid for alle, derfor er det viktig at dere melder fra om det er noe vi bør vite om for å få det til.

Ved særskilte behov er det et tilbud om egen tilrettelagt undervisning i Madlamark kirke. Her er det egen påmelding under fanene ungdom/konfirmasjon www.imarka.no.  

PÅMELDING

Her melder du deg på til konfirmanttiden i St. Johannes /Vassøy: TRYKK HER FOR PÅMELDING

Pris for konfirmasjonstiden er 1000,-. Har du behov for støtte, ta kontakt med menigheten, så ordner vi det.

INFORMASJONSSAMLING

Mer informasjon om konfirmasjonstiden kommer på møte for konfirmanter og foresatte 27. august kl. 18.00.

 

Usikker?

Her er 10 gode grunner til å bli konfirmant i kirken:

1. Du får oppleve og mulighet til å utforske hva kristen tro er

2. Konfirmasjonsdagen er bare din, og du har en dag hvor du blir bekreftet for den du er.

3. Du får oppleve et nytt felleskap med andre på samlinger og leir, og bli kjent med flere.

4. Du får engasjere deg for andre mennesker. Du får også lære hva vi kan gjøre for å ta vare på jorda og klimaet vårt.

5. På konfirmasjonsdagen får de som er glad i deg feire deg.

6. Du får tid til å reflektere over store spørsmål, og utforske hva du tror på – og hva som er viktig for deg.

7. I konfirmasjonstiden snakker vi om sorg og glede, om livets store og små spørsmål.

8. Du får tid til å reflektere, tenke kritisk og selvstendig om tro og hva kristendom er.

9. Du blir del av et større felleskap. Bare se på #konfirmantene på TikTok!

10. Du møter folk med forskjellig meninger, og sammen med dem lære noe felles.

 

 

 

 

Tilbake