Ledig stilling til Babysang og Småbarnssang


Drømmejobben? Noe for deg eller noen du kjenner? Del gjerne :)

 

St. Johannes menighet ved Stavanger kirkelige fellesråd har ledig 10 % stilling som babysang og småbarnssang. Det er mulig for to personer å dele stillingen.

Vi søker en allsidig og engasjert person som har lyst til å arbeide med musikk for de minste i St. Johannes menighet. Dette er en del av menighetens trosopplæring. Vi søker deg som kan bygge relasjoner og inspirere til å delta i menighetens arbeid.

St. Johannes menighet er en spennende menighet på Storhaug, en gammel bydel med en ung befolkning, sentralt beliggende i Stavanger. Menighetens visjon er «St. Johannes – en åpen, inkluderende menighet» Det er stort mangfold i etnisitet, kultur og aktivitet i bydelen. Her bor folk av alle samfunnslag. Det er stor grad av inn- og utflytting, samtidig som mange bor her hele livet og tar vare på historien og det stedegne.

Menigheten driver Storhaug åpen barnehage med egen stab, noe som gir oss en ekstra bred kontaktflate mot småbarnsfamilier i bydelen.

Stillingen som leder for Babysang og Småbarnssang inngår i en stab som består av daglig leder, sokneprest, kantor, diakon, menighetsarbeider, kirketjener/ vaktmester.

St. Johannes kirke er fra 1909, og med menighetssenter fra 1984 i samme bygg, fungerer den som en moderne arbeidskirke. Se ellers menighetens hjemmeside for mer informasjon: www.johannes-menighet.no

Spørsmål?

Ta kontakt med daglig leder Signe Wolden, 936 10 758 - sw978@kirken.no

Tilbake