Menighetsrådet


Rådet er valgt fra høsten 2023 til høsten 2027.

Faste medlemmer:

Tove Kvamme Kvalevåg

Gunnar Magne Roalkvam

Liv Runesdatter

Aud Jorunn Aano

Karl Svela

Ståle Tveit Strømsvold

Helge Dagfinn Andersen

Bjørn Langåker

 

Varamedlemmer:

Thorvild Lode Berntsen

Andreas Høy Knudsen

Ann Charlotte Rugås

Inger Aardalsbakke

Morten Rinder

 

Geir Skårland – sokneprest fast medlem 

Signe Wolden - daglig leder - møtesekretær

 

St. Johannes menighetsråds arbeidsutvalg (AU) 2023:

 

 

Kontakt daglig leder dersom du ønsker menighetsrådspapirer.

Tilbake