Menighetsrådet


Rådet er valgt fra høsten 2019 til høsten 2023.

Faste medlemmer:

Karl Svela - leder

Monica Skaar-Lund

Marianne Høllesli

Aud Jorunn Aano - nestleder

Torbjørn Nedrebø - (i permisjon ut perioden)

Svein Hovland - ( flyttet - dermed ute av menighetsrådet)

Gunlaug E. Thu

Thorvild Lode Berntsen

Wenche Ø. Clarke - ( fast medlem fom 2021)

Geir Andrew Heim - ( fast medlem fom 2021)

Aslaug Austbø – sokneprest fast medlem (pensjonist fom juli 2022)

 

Varamedlemmer:

Ragnhild Grøtte 

Tove Kvamme Kvalevåg

Morten Rinder

 

St. Johannes menighetsråds arbeidsutvalg (AU) 2023:


Karl Svela 

Aud Jorunn Aano

Signe Wolden

 

Kontakt daglig leder dersom du ønsker menighetsrådspapirer.

Tilbake