Vanskelig tid - for små og store


- trenger du noen å prate med? 

 

Vi vet det er flere som er redde nå for tiden. Det er mange ting vi lurer på. Her er noen tips til hvem du kan kontakte: 

Aslaug Austbø - sokneprest: 991 69 363 - aa289@kirken.no

Edgar Hansen - kantor 995 55 217 - eh677@kirken.no

Signe Wolden - daglig leder: 936 10 758 - sw978@kirken.no

Ingeborg Nedrebø - men.pedagog (vikar) 922 85 225 - in979@kirken.no

Kirkens SOS - 22 40 00 40 -  www.kirkens-sos.no  (telefonsamtaler - SMS - Chat)

Alarmtelefonen for barn og unge - 116 111 (åpent hele døgnet)                     alarm@116111.no - sms: 417 16 111 -  Fra utlandet: +47 954 11 755

Oversikt på kontaktinformasjon til barn og unge 

Barneombudet 

Statministerens pressekonferanse for barn 16. mars

Råd om korona til foreldre, barn og gravide

Stavanger kommune - vakttelefoner

Folkehelseinstituttet - www.fhi.no 

Tilbake